Katalogy a programy

Katalogy a programy

Katalogy a programy ze všech ročníků Filmové přehlídky Kino na hranici naleznete zde:

22. Kino na Hranici ONLINE - kalendář projekcí

21. Kino na Hranici - katalog

21. Kino na Hranici - kalendář projekcí

20. Kino na Hranici - katalog

20. Kino na Hranici - kalendář projekcí

20. Kino na Hranici - leták

19. Kino na Hranici - program

19. Kino na Hranici - katalog

19. Kino na Hranici - Kalendář projekcí

18. Kino na Hranici - Kalendář projekcí

18. Kino na hranici - katalog

17. Kino na hranici - katalog

16. Kino na hranici - katalog 

15. Kino na hranici - katalog 

14. Kino na hranici - katalog 

13. Kino na hranici - program 

12. Kino na hranici - program 

11. Kino na hranici - program 

10. Kino na hranici - program 

9. Kino na hranici - program 

8. Kino na hranici - program 

7. Kino na hranici - program 

6. Kino na hranici - program 

5. Přehlídka českých a slovenských filmů KINO NA HRANICI Cieszyn/Český Těšín, 24.-27. 4. 2003

Jiří Svoboda - expresivní hledač nadčasových myšlenek

 • Dívka s mušlí | Dziewczyna z muszlą (1980)
 • Skalpel, prosím | Skalpel, proszę (1985)
 • Prokletí domu Hajnů | Przekleństwo domu Hajnów (1988)
 • Jen o rodinných vztazích | Tylko o rodzinnych sprawach (1990)
 • Udělení milosti se zamítá | Odmawia się prawa łaski (2001)

Karel Kachyňa - věrný přítel kvalitních scenáristů

 • Kočár do Vídně | Wóz do Wiednia (1966)
 • Noc nevěsty | Noc panny młodej (1967)
 • Ucho (1970)
 • Smrt krásných srnců | Śmierć pięknych saren (1986)
 • Kráva | Krowa (1993)
 • Hanele (1999)

Ženským okem aneb Filmy Alice Nellis

 • Ene bene (1999)
 • Výlet | Wycieczka (2002)

Bezprostředně po premiéře

 • Rebelové | Zbuntowani (Filip Renč, 2001)
 • Quartetto (Laura Siváková, 2002)
 • Kruté radosti | Okrutne radości (Juraj Nvota, 2002)
 • Pupendo (Jan Hřebejk, 2003)
 • Čert ví proč | Diabeł wie dlaczego (Roman Vávra, 2003)
 • Útěk do Budína | Ucieczka do Budy (Miloslav Luther, 2002)
 • Děvčátko | Dziewczynka (Benjamin Tuček, 2002)
 • Původ světa | Pochodzenie świata (Katarína Kerekesová, 2002)

4. Přehlídka českých a slovenských filmů KINO NA HRANICI Cieszyn/Český Těšín, 18.-21. 4. 2002

Dokumentarista lidských emocí - Vladimír Michálek

 • Zapomenuté světlo | Zapomniane światło (1996)
 • Anděl exit (2000)
 • Babí léto | Babie lato (2001)
 • Przedziwne okrucieństwa Juraja Herza
 • Sběrné surovosti | Makabratura (1965)
 • Spalovač mrtvol | Palacz zwłok (1968)
 • Petrolejové lampy | Lampy naftowe (1971)
 • Morgiana (1972)
 • Upír z Feratu | Wampir z Feratu (1982)

Křik a jeho ozvěny ve filmech Jaromila Jireše

 • Křik | Krzyk (1963)
 • Žert | Żart (1968)
 • Valerie a týden divů | Waleria i tydzień cudów (1970)

Jejich první filmy...

 • Indiánské léto | Indiańskie lato (Saša Gedeon, 1995)
 • Šeptej | Szeptem (David Ondříček, 1996)

Novinky!

 • Divoké včely | Dzikie pszczoły (Bohdan Sláma, 2001)
 • Návrat idiota | Powrót idioty (Saša Gedeon, 1999)
 • Rok ďábla | Rok diabła (Petr Zelenka, 2002)
 • Samotáři | Samotni (David Ondříček, 2000)

3. Přehlídka českých a slovenských filmů KINO NA HRANICI Cieszyn, 19.-22. 4. 2001

Podle scénáře Vladimíra Körnera

 • Adelheid (František Vláčil, 1969)
 • Zánik samoty Berhof | Zagłada samotni Berhof (Jiří Svoboda, 1983)
 • Czarny wąwóz (Janusz Majewski, 1989)
 • Anjel milosrdenstva | Anioł miłosierdzia (Miroslav Luther, 1993)
 • Pramen života | Źródło życia (Milan Cieslar, 2000)

Ve světě filmů Juraje Jakubiska

 • Kristové roky | Chrystusowe lata (1967)
 • Zbehovia a pútnici | Zbiegowie i pielgrzymi (1968)
 • Vtačkovia, siroty a blázni | Ptaszki, sieroty i błaźni (1969)
 • Tisícročná včela | Tysiącletnia pszczoła (1983)
 • Sedím na konári a je mi dobre | Siedzę na konarze i jest mi dobrze (1989)
 • Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý | Lepiej być pięknym i zdrowym niż biednym i chorym (1992)
 • Nejasná zpráva o konci světa | Niejasna sprawa o końcu świata (1997)

Filmové hity posledního roku

 • Cesta z města | Droga z miasta (Tomáš Vorel, 2000)
 • Musíme si pomáhat | Musimy sobie pomagać (Jan Hřebejk, 2000)

2. Přehlídka českých a slovenských filmů KINO NA HRANICI Cieszyn, 13.-16. 4. 2000

Vojtěch Jasný v Těšíně

 • Touha | Tęsknota (1958)
 • Až příjde kocour | Gdy przychodzi kot (1963)
 • Všichni dobří rodáci | Wszyscy dobrzy rodacy (1968)
 • Proč Havel? | Dlaczego Havel? (1991)
 • Gladys (1999)
 • Návrat ztraceného ráje | Powrót utraconego raju (1999)

Paměti Františka Vláčila

 • Marketa Lazarová | Małgorzata, córka Łazarza (1967)
 • Údolí včel | Dolina pszczół (1967)
 • Stíny horkého léta | Cienie gorącego lata (1977)

Filmové hity posledních let

 • Co chytneš v žitě | Co złapiesz w życie (Roman Vávra, 1998)
 • Pelíšky | Pielesze (Jan Hřebejk, 1999)

1. Přehlídka českých a slovenských filmů KINO NA HRANICI Cieszyn, 22.-25. 4. 1999

Jiří Menzel v Těšíně

 • Ostře sledované vlaky | Pociągi pod specjalnym nadzorem (1966)
 • Rozmarné léto | Kapryśne lato (1967)
 • Skřivánci na niti | Skowronki na uwięzi (1969/1990)

Kinematografie 60. let

 • Hoři, má panénko | Pali się, moja panno (Miloš Forman, 1967)
 • Intimní osvětleni | Intymne oświetlenie (Ivan Passer, 1965)
 • Navrát zatraceného syna | Powrót syna marnotrawnego (Evald Schorm, 1966)
 • O slavnosti a hostech | O uroczystości i gościach (Jan Němec, 1965)
 • Obchod na korze | Sklep przy głównej ulicy (Jan Kadar & Elmar Klos, 1965)
 • Ovoce rajských stromů jíme | Owoce drzew rajskich spożywamy (Věra Chytilová, 1969)

Filmové hity posledních let

 • Knoflíkáři | Guzikowcy (Petr Zelenka, 1997)
 • Kolja | Kola (Jan Svěrák, 1996)

Organizátoři

Spoluorganizátoři

Hlavní partneři