Jubilejní publikace

Publikace 20. let přeshraniční česko-polské spolupráce na příkladu Kina na hranici.

Vzpomínky plynou jak řeka

 Projekt - "KINO jako nástroj přeshraniční spolupráce" -  je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

Partneři projektu

    

Organizátoři

Spoluorganizátoři

Hlavní partneři