Ochrana osobních údajů

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać tzw. "RODO", czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to będzie stosowane równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej i ma na celu uspójnienie zasad przetwarzania danych osobowych na tym obszarze.
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych.

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Cię, o tym że zgodnie z art. 13 RODO:
Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest Stowarzyszenie Kultura na Granicy, ul. Szymanowskiego 5/9, 43-400 Cieszyn,
NIP: 5482573032, REGON: 241025170, Prezes: Jolanta Dygoś.

Z administratorem danych podanych przez Użytkownika na stronie można się skontaktować poprzez adres email:
biuro@kinonagranicy.pl

Twoje dane mogą być wykorzystane w ramach:
- realizacji usługi zakupu karnetów - podstawą prawną przetwarzania jest regulamin;
- wysyłki newslettera - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda;
- utworzenia konta na stronie internetowej - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.
Stowarzyszenie nie będzie przechowywało Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.
W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:
- na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zakupu karnetów lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych.
Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli realizować sprzedaż karnetów oraz przekazywać informacje dotyczące Przeglądu Filmowego Kino na Granicy. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji w/w celów.

 

Organizátoři

Spoluorganizátoři

Hlavní partneři