Wyszehradzkie Komety – jubileuszowy przegląd na Kinie na Granicy 29 dubna 2021

Visegrádské komety – jubilejní přehlídka na Kině na hranici

Důležitou součástí programu 23. Kina na hranici bude sekce věnovaná 30. výročí vzniku Visegrádské skupiny.

V roce 2021 uplyne třicet let od vzniku Visegrádské skupiny, tedy aliance čtyř států střední Evropy – Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska –, jejímž cílem bylo prohloubit jejich vzájemnou spolupráci. Tyto státy měly společné cíle zahraniční politiky a podobné možnosti její realizace, čímž se odlišovaly od zbývajících zemí někdejšího komunistického bloku. Spojují je také společné dějiny, kultura a hodnoty. Označení Visegrádská skupina vzniklo po schůzce prezidentů Václava Havla, Lecha Wałęsy a premiéra Józsefa Antalla na hradě v maďarském městě Visegrád. Letos už to navíc bude více než dvacet let od vzniku Mezinárodního visegrádského fondu.

Třicáté jubileum Visegrádu oslavíme projektem, který divákům představí filmovou a literární tvorbu tohoto regionu. Cyklus jsme pojmenovali Visegrádské komety. „Kino na hranici se chce být v roce 2021 součástí světa, Evropy, visegrádských tradic. Pokud jde kinematografii, tak už jsme řadu let světu otevřeni, a právě v Těšíně je taková mezinárodní spolupráce vidět nejlépe. Máme se rádi, spolupracujeme navzájem, máme své velké i malé plány. A proto i polská část letošního ročníku Kina na hranici bude zasazovat domácí kinematografii do pestrého a rozmanitého evropského kontextu – jednak prostřednictvím výběru filmů prezentovaných v jednotlivých sekcích, jednak i prostřednictvím retrospektiv,“ zdůrazňuje polský programový ředitel festivalu Łukasz Maciejewski. „Andrzej Żuławski – titulní osobnost režisérské retrospektivy – působil dlouhá léta ve Francii, kde si vydobyl věhlas kultovního umělce a jeho cestou dnes kráčí i tvůrci filmů ze sekce Nové polské filmy, kteří své snímky prezentují na nejdůležitějších mezinárodních festivalech. Polská kinematografie se zbavila komplexů. Je součástí veliké filmové rodiny – umělců, diváků a filmařského světa. A všichni se setkáme v Těšíně.“

V cyklu Visegrádské komety se budou promítat mimo jiné filmy Šarlatán Agnieszky Hollandové (2020), Milost Jana Jakuba Kolského (2018), Přes kosti mrtvých Agnieszky Hollandové a Kasi Adamikové (2017), Rudý kapitán Michala Kollára (2016), Já, Olga Hepnarová Tomáše Weinreba a Petra Kazdy (2016), Červený pavouk Marcina Koszałky (2015), Jahodové víno Dariusze Jabłońského (2008), Obsluhoval jsem anglického krále Jiřího Menzela (2016), Nepohřbený muž Márty Mészárosové (2004) a Je třeba zabít Sekala Vladimíra Michálka (1998).

„V tomto cyklu se zaměříme na společný prostor Visegrádu, který vytvořil platformu pro systematickou kulturní spolupráci, jež se záhy po svém vzniku začala úspěšně zúročovat i v koprodukčních filmových projektech. Visegrádské komety přinesou na filmová plátna u nás v Těšíně výběr těch nejdůležitějších českých, polských, slovenských a maďarských snímků, které by bez vzájemné spolupráce zemí visegrádské čtyřky nevznikly,“ doplňuje český programový ředitel Kina na hranici Martin Novosad.

Cyklus filmových projekcí bude doprovázet program literárních besed a čtení, pořádaný pod heslem Visegrád non-fiction. Během pěti diskusních panelů se literáti, novináři a analytici z Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska budou věnovat tematice reportáží, včetně těch životopisných a historických, a dokumentárního románu se zaměřením na Balkán, státy Východního partnerství EU (Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Kavkaz), ale také na Afriku, Afghánistán nebo Blízký i Dálný východ. Program bude završen debatou reportérských hvězd s názvem „Co reportér smí a co ne?“

Návrat

Organizátoři

Spoluorganizátoři

Sponzoři

Hlavní partneři