Wyszehradzkie komety – jest plakat 23. Kina na Granicy! 20 dubna 2021

Visegrádské komety – plakát 23. Kina na hranici už je venku!

Náš letošní plakát odkazuje k důležitému bodu festivalového programu – ke kulatému výročí vzniku Visegrádské skupiny.

„V letošním roce uplyne třicet let od vzniku Visegrádské skupiny, tedy aliance čtyř středoevropských států – Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska –, jehož cílem je prohloubit vzájemnou spolupráci uvedených zemí, ale uplynulo už také více než dvacet let od vzniku Mezinárodního visegrádského fondu. Nastala tím pádem ideální chvíle k tomu, abychom tato výročí promítli i do programu Kina na hranici. Činíme tak prostřednictvím projektu, který představí filmovou tvorbu a literaturu naší části Evropy. Tento cyklus jsme pojmenovali Visegrádské komety,“ uvádí ředitelka našeho festivalu Jolanta Dygoś. „Členské státy Visegrádské skupiny nespojuje pouze geografická blízkost a podobné geopolitické podmínky, ale především společné dějiny, tradice, kultura a hodnoty. Příležitosti demonstrovat tuto jednotu a propagovat naši kulturu jako celek se nám bohužel naskýtají čím dál vzácněji.“

„Loňský rok byl obtížný – neumožnil nám pocítit úžasnou atmosféru našeho festivalu, neposkytl příležitost k radostným setkáním a dlouhým rozhovorům u řeky Olše s přáteli, s nimiž se vídáme jen zřídka. Nicméně právě díky němu jsme si uvědomili, jak důležitý je bezprostřední kontakt s druhým člověkem i samotná naděje, že se bude možné setkat v polském Těšíně a Českém Těšíně během následujícího festivalu,“ dodává Iwona Cichy, autorka plakátu a grafického řešení letošního ročníku. „Kino na hranici letos proběhne na přelomu července a srpna. A zrovna v tu dobu přece nastává ideální období k pozorování noční oblohy a vyhlížení padajících hvězd. Světlé trajektorie na obloze způsobují, že si vzpomeneme na svá přání, na jejichž vyplnění nám nejvíce záleží. Velice důležitou složkou letošního programu bude cyklus Visegrádské komety. A právě na to také odkazuje nový festivalový plakát. Vidíme na něm třicet hvězd. A jaká jsou naše přání? Máme jich víc, ale jedno z nich je hlavní. Pevně doufáme, že se nám splní. Na shledanou v srpnu na Mostě přátelství!“

 

Návrat

Organizátoři

Spoluorganizátoři

Sponzoři

Hlavní partneři