Uwaga! Komunikat w związku z koronawirusem 10 marca 2020

Pozor! Prohlášení ohledně koronaviru

Vážení přátelé Kina na hranici,

v souvislosti s aktuálním děním a Vašimi dotazy, zda bude mít epidemie koronaviru vliv na setkání v Těšínech, bychom Vás rádi informovali takto:

Samozřejmě, v první řadě, dbáme o Vaši bezpečnost a zároveň jsme povinni dodržovat rozhodnutí správních orgánů České i Polské republiky.

Nechceme však definitivně házet flintu do žita a rozhodovat v tomto období, kdy se situace vyvíjí z hodiny na hodinu. Organizační štáb Kina na hranici pracuje dále a rozhodl se ponechat si dvoutýdenní lhůtu, po kterou budeme sledovat vývoj situace. Po jeho uplynutí Vás budeme informovat o dalších krocích. 

Pokud v této nepříjemné situaci budmeme muset změnit termín Přehlídky, z důvodů, za které nikdo nemůže, událost se bude konat 21.-26. srpna.

Průběžně prosím sledujte internetové stránky www.kinonahranici.cz a také náš facebookový profil.

Návrat

Organizátoři

Patronát

Spoluorganizátor

Spolufinancování

Sponzoři

Mediální partneři