„Szarlatan” filmem otwarcia Kina na Granicy 13 lipca 2020

Zahajovacím filmem Kina na hranici bude „Šarlatán“

Promítání nejnovějšího filmu Agnieszky Hollandové zahájí dne 21. srpna filmovou přehlídku Kino na hranici v polském Těšíně a Českém Těšíně. Děj filmu se odehrává v komunistickém Československu.

Film Šarlatán, jehož premiéra proběhla v únoru letošního roku na 70. Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně, vznikl v rámci česko-polsko-irské koprodukce. Líčí osudy slavného českého léčitele Jana Mikoláška. Narodil se v roce 1887 a v oboru medicíny byl samoukem, který díky své profesi zahradníka dokonale poznal svět rostlin a jejich léčivé vlastnosti. Svými schopnostmi posléze proslul v celých českých zemích. K jeho pacientům patřili mimo jiné meziválečný československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, herečka Olga Scheinpflugová, malíř a grafik Max Švabinský, hudební skladatel Josef Bohuslav Foerster, houslový virtuóz Jaroslav Kocián, ale také komunistický premiér a prezident Antonín Zápotocký, po jehož smrti se státní moc rozhodla zavřít léčitele do vězení. Hlavní děj filmu se odehrává v padesátých letech a pojednává o Mikoláškově střetu s mašinerií komunistického režimu.

„Dostali jsme možnost promítnout mistrovský kus! Jakožto pořadatelé Kina na hranici jsme si lepší film na zahájení festivalu nemohli přát. Jak snímek samotný, tak i osobnost velké příznivkyně a ambasadorky našeho festivalu – Agnieszky Hollandové – se přímo ideálně hodí k myšlence celé naší přehlídky, která spojuje to, co je české, s tím, co je polské a slovenské. Kino na hranici je otevřený a kosmopolitní festival a jedinou hranicí, kterou uznáváme, je hranice dobrého filmového vkusu,“ zdůrazňuje náš polský programový ředitel Łukasz Maciejewski.

Šarlatán je filmem velice smyslovým, není jednoznačný v tom, co lze pokládat za racionální a co za magické. Na pozadí subtilního příběhu stojí československý komunistický režim, který zázračnému léčiteli vstupuje do života. Šarlatán by se dost dobře mohl přenést i do reality dneška, do doby krize duchovních hodnot a všeobecné nejistoty. Zázračný léčitel, který má cit pro vyslovování trefných diagnóz, by přišel vhod nejen při nápravě zdravotnického systému, ale také při diskusi na téma tolerance vůči odlišnostem,“ píše na portálu Onet Marcin Radomski.

„Promítat u příležitosti zahájení festivalu Šarlatána byl náš sen! Agnieszka Hollandová totiž Kinu na hranici fandí už dlouhá léta. Zdá se mi, že její přízeň a sympatie chované vůči našemu festivalu cítíme vlastně odedávna. Poděkování patří i společnosti Gutek Film, která nám poskytla tento film ještě před jeho premiérou v polských kinech,“ dodává ředitelka Kina na hranici Jolanta Dygoś.

Fot. Gutek Film 

Návrat

Organizátoři

Spoluorganizátoři

Spolufinancování

Sponzoři

Hlavní partneři