Europejski Zielony Ład. Ekologia na Kinie na Granicy 05 sierpnia 2020

Zelená dohoda pro Evropu. Ekologie na festivalu Kino na hranici

Jedním z témat letošního Kino na hranici bude ekologie. Program festivalu obohatí cyklus akcí, které návštěvníkům přiblíží otázky související s klimatickými změnami. Iniciátorem této části programu je polská delegace Evropské komise.

Delegace Evropské komise v Polsku navštěvuje v letošním roce letní filmové festivaly, aby tam propagovala Zelenou dohodu pro Evropu. Cílem této iniciativy je zlepšení životních podmínek pro člověka i celou planetu prostřednictvím přechodu na ekologickou ekonomiku a transformace Evropy na klimaticky neutrální světadíl. Jednou z letošních kulturních akcí, jejíž návštěvníci se budou moci blíže seznámit s myšlenkami Zelené dohody pro Evropu, je i náš festival Kino na hranici.

V rámci návštěvy Evropské komise na Kině na hranici nás čeká celá řada zajímavých akcí propagujících ekologii, upcyklaci a myšlenku zero waste. Tyto akce mají zvýšit povědomí o zásadách trvale udržitelného rozvoje a ochraně přírody skrze omezení jejího znečišťování.

Součástí programu bude koncert kapely Recycling Band, jejíž členové hrají na nástroje vytvořené z odpadů. Tyto unikátní hudební nástroje budou návštěvníci moci prozkoumat i v rámci výstavy.

V průběhu festivalu bude možno zhlédnout také výstavu inovativních upcyclingových oděvních modelů od Anky Fugazi, ručně ušitých například z airbagů. Navíc se bude promítat film o jejich vzniku a vystaveny budou rovněž fotografie prezentující celou návrhářčinu kolekci.

Ve dnech 22. až 24. srpna srdečně zveme i na cyklus atraktivních celodenních dílen, které pro vás zdarma povedou zkušení instruktoři. V plánu jsou mimo jiné hry a soutěže na ekologické téma, venkovní „cyklokino“, v němž bude promítání filmů fungovat díky napájení elektrickou energií vyráběnou šlapáním na kole, ale také Mobilní centrum ekologického vzdělávání – mikrobus se soustavou fotovoltaických panelů na střeše (vyrábějí elektrický proud ze slunečního záření). Během otevřených dílen, uspořádaných Evropskou komisí a vedených nejlepšími místními tvůrci a lektory, budou mít děti i dospělí možnost strávit volný čas kreativním způsobem a dozvědět se při tom, jak snížit každodenní produkci emisí a skleníkových plynů na minimum či jak omezit vznik odpadů. Pod dohledem vynikajících rukodělných řemeslníků se naučí vytvářet například tácky z proutí a recyklovaného provázku, ušít si ze zbytků látek tašku na nákup nebo si vyrobit opakovaně použitelné voskované obaly na jídlo.

Návrat

Organizátoři

Spoluorganizátoři