prodejní předpisy

Podmínky nákupu akreditací a vstupenek na 22. filmovou přehlídku Kino na hranici

 

 

§1
Definice použitých pojmů

 1. Webové stránky – internetové stránky na doméně www.kinonagranicy.pl, k jejichž provozování má právo pořadatel;
 2. Pořadatel – polské sdružení Stowarzyszenie Kultura na Granicy se sídlem v ul. Szymanowskiego 5/9, 43-400 Cieszyn, KRS 0000315291, NIP 548 257 30 32, REGON: 241025170 Santander Bank Polska S.A., č. účtu: 09 1090 1782 0000 0001 3157 3880 a české Sdružení přátel Těšínska, z.s. se sídlem Čapkova 13/12, 737 01 Český Těšín, č. účtu: 2601093985/2010 Fio banka, a.s, IBAN: CZ2720100000002601093985,
 3. Kupující – fyzická osoba, právnická osoba nebo sdružení osob, které není právnickou osobou, ale je způsobilé k právním úkonům, která s pořadatelem uzavírá smlouvu o koupi akreditace;
 4. Spotřebitel – fyzická osoba, která realizuje s podnikatelem právní akt, jenž nesouvisí přímo s její ekonomickou nebo profesní aktivitou.
 5. Účastník – fyzická osoba, která se na základě akreditace účastní akce, účastníkem může být kupující osobně;
 6. Akce – pořadatelem organizovaná filmová přehlídka, koncert nebo jiná kulturní akce, které se lze zúčastnit na základě zakoupené akreditace;
 7. Akreditace – dokument potvrzující uzavření smlouvy kupujícího s pořadatelem a opravňující k účasti na akci;
 8. Podmínky nákupu akreditací – tyto Podmínky nákupu akreditací a vstupenek na 22. filmovou přehlídku Kino na hranici.
 9. Organizační kancelář – Zamek Cieszyn, 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3
 10. Festival – 22. filmová přehlídka Kino na hranici, jež se bude konat v polském Těšíně (Cieszyně) a Českém Těšíně ve dnech 1.–6. května 2020.

 

§ 2
Obecná ustanovení

 1. Podmínky nákupu akreditací stanovují pravidla nákupu akreditací, které opravňují k účasti na akcích festivalu, prostřednictvím webových stránek.
 2. Zakoupení akreditace prostřednictvím webových stránek od kupujícího vyžaduje, aby si na webových stránkách založil uživatelský účet v souladu s podmínkami poskytování služeb elektronickou formou na webových stránkách www.kinonagranicy.pl.
 3. V případě uzavření smlouvy o koupi akreditace prostřednictvím internetových stránek se spotřebitelem se tato smlouva uzavírá na dálku ve smyslu zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (Sb. zák. z roku 2014, poz. 827)
 4. Před nákupem akreditace a/nebo vstupenek je účastník povinen seznámit se s podmínkami nákupu akreditací a dodržovat je. Zakoupením akreditace a/nebo vstupenek kupující tyto podmínky automaticky akceptuje.
 5. Kupující je povinen dodržovat ustanovení podmínek nákupu akreditací.
 6. Podmínky nákupu akreditací mají kupující k dispozici bezplatně na webových stránkách, a to v podobě, která umožňuje jejich stažení, uložení a tisk.

 

§ 3
Pravidla nákupu akreditací

 1. Pořadatel zveřejní na webových stránkách informace o aktuálních akcích, na něž si lze zakoupit akreditaci.
 2. Pořadatel zveřejní na webových stránkách informace o:Realizace objednávky vyžaduje především nutnost vybrat si typ akreditace. Pořadatel upozorňuje, že je možno zakoupit pro jednu osobu pouze jednu akreditaci, přičemž není možné objednat akreditaci ve prospěch třetí osoby.
  1. typech nabízených akreditací, zejména pokud jde o to, zda to budou dokumenty na jméno, nebo na nositele,
  2. podmínkách vystavování akreditací, zejména pokud jde o poskytnutí účastníkovy fotografie pořadateli (pro účely akreditace),
  3. podmínkách používání akreditací,
  4. cenách akreditací brutto a akčních cenách či slevách, které se pořadatel rozhodne poskytnout,
  5. dobu prodeje akreditací s uvedením dní a/nebo hodin, kdy lze akreditace objednávat,
  6. možných způsobech platby za akreditace,
  7. podmínkách vyzvednutí akreditací, zejména když je možné pouze vyzvednutí akreditací osobně (s uvedením místa a doby možného vyzvednutí),
  8. podmínkách účasti na akcích a povinnostech účastníka s tím spjatých.
 3. Uzavření smlouvy o nákupu akreditace probíhá v okamžiku, kdy pořadatel přijme objednávku kupujícího, o čemž jej bude informovat zprávou na e-mailovou adresu kupujícího.
 4. V případě jakýchkoli nejasností mohou pořadatelé požádat o prokázání se vytištěným potvrzením o realizaci převodu částky za akreditaci nebo potvrzení vygenerovaného systémem PayU.
 5. V případě ztráty nebo poškození akreditace nebudou vystavovány duplikáty.


§ 4
Platba

 1. V případě každé objednávky, kterou kupující realizuje, je platná cena uvedená u objednávaných akreditací v okamžiku realizace objednávky, která je cenou brutto. Pořadatel bude kupujícího informovat o všech dalších poplatních souvisejících se zakoupenými akreditacemi.
 2. Kupující je povinen zaplatit za akreditaci během 2 dní od přijetí objednávky pořadatelem.
 3. Kupující si může vybrat jednu z forem platby, které pořadatel nabízí a které budou podrobně specifikovány v popisu dané akce na webových stránkách. Konkrétně může pořadatel nabídnout jednu nebo několik z následujících forem platby:
  1. prostřednictvím platební brány PayU,
  2. tradičním nebo elektronickým bankovním převodem přímo na účet pořadatele – Stowarzyszenie Kultura na Granicy, ul. Szymanowskiego 5/9, 43-400 Cieszyn, Santander Bank Polska S.A., č. účtu: 09 1090 1782 0000 0001 3157 3880 // Sdružení přátel Těšínska, z.s. se sídlem v ul. Čapkova 13/12, 737 01 Český Těšín, č. účtu: 2601093985/2010 Fio banka, a.s, IBAN: CZ2720100000002601093985, SWIFT: FIOBCZPPXXX
 4. V případě, že v uvedené lhůtě, nedojde k platbě za akreditace v plné výši, jak o tom hovoří výše uvedený bod 2, může pořadatel objednávku kupujícího anulovat, o čemž bude kupujícího následně informovat.
 5. Při platbě v případě platby tradičním nebo elektronickým bankovním převodem přímo pořadateli je nutno do názvu platby zadat „JMÉNO_PŘÍJMENÍ_TYP AKREDITACE (TŘÍDENNÍ/ŠESTIDENNÍ)_E-MAIL“ kupujícího. Pokud výše uvedené údaje nebudou do názvu platby zadány, pořadatel se pokusí zjistit si je a kupujícího bude kontaktovat. Pokud by se údaje k příslušné platbě pořadateli zjistit nepodařilo, pořadatel vrátí přijatou částku na bankovní účet, z něhož přišla, a objednávku anuluje.
 6. Okamžikem realizace platby je:
  1. v případě platby prostřednictvím systému PayU je to okamžik, kdy poskytovatel této služby uzná, že platba ve prospěch pořadatele byla přijata,
  2. v případě platby tradičním nebo elektronickým bankovním převodem přímo pořadateli je to okamžik, kdy uhrazená částka přijde na bankovní účet pořadatele.

 

 

§ 5
Vyzvednutí akreditace

 1. Akreditaci si lze vyzvednout v Organizační kanceláři (Biuro Organizacyjne) na hradě v polském Těšíně (Cieszyně) – Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43- 400 Cieszyn, a to během jeho otevírací doby (30. 4. od 17:00 do 21:00, od 1. 5. do 5. 5. v hodinách 9:00–21:00, 6. 5. od 9:00 do 14:00).
 2. Akreditace lze v Organizační kanceláři vyzvednout výhradně osobně nebo třetí osobou, která bude oprávněna akreditaci vyzvednout na základě předchozí informace kupujícího, že si akreditaci nemůže vyzvednout osobně, a po uvedení konkrétní osoby, která jeho akreditaci vyzvedne místo něj.
 3. Podmínkou osobního vyzvednutí akreditace je, aby se kupující prokázal dokladem totožnosti, popřípadě – pokud akreditaci vyzvedává třetí osoba – se musí prokázat dokladem totožnosti a oprávněním na základě předchozí informace kupujícího, že si akreditaci nemůže vyzvednout osobně, jak se o tom hovoří v § 5 ustanovení 1.

 

§ 6
Právo na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, o němž pojednává zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele, nepřísluší kupujícím, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu právních předpisů v případě uzavření smlouvy o nákupu akreditace s pořadatelem – podle čl. 38 b. 12) výše uvedeného zákona, s ohledem na skutečnost, že se tato smlouva týká poskytování služeb souvisejících s rekreací, zábavními, sportovními nebo kulturními událostmi odehrávajícími se v určitý den nebo dobu poskytování služby.

 

§ 7
Reklamace

 1. Veškeré reklamace týkající se smlouvy o nákupu akreditací může kupující zasílat písemnou formou na adresu pořadatele nebo elektronicky na adresu uvedenou v § 8 ustanovení 1 podmínek nákupu akreditací.
 2. Reklamace musí obsahovat jméno, příjmení a korespondenční adresu kupujícího a jeho e-mailovou adresu.
 3. Reklamace budou vyřízeny během 30 dní ode dne, kdy pořadatel reklamaci obdrží.
 4. Pořadatel se při vyřizování reklamace bude řídit ustanoveními podmínek nákupu akreditací.
 5. O pořadatelově rozhodnutí bude kupující informován písemně na korespondenční adresu nebo elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v reklamaci.
 6. Účastník bude mít nárok na vrácení peněz pouze v případě zrušení nebo změny termínu konání akce.

 

§ 8
Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré dotazy, připomínky a žádosti týkající se nákupu akreditací a/nebo vstupenek účastník nechť zašle na následující e-mailovou adresu: akredytacje@kinonagranicy.pl
 2. Smlouva o nákupu akreditace uzavřená mezi pořadatelem a kupujícím se řídí podmínkami nákupu akreditací ve verzi platné v den uzavření této smlouvy.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit prodej akreditací a/nebo vstupenek v libovolném okamžiku a bez udání důvodu.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit přítomné Podmínky nákupu akreditací a vstupenek na 22. filmovou přehlídku Kino na hranici, a to zejména, pokud by došlo ke změnám platných právních předpisů nebo by pořadateli v souvislosti s tím vyvstaly určité nové povinnosti, ale také za účelem zvýšení efektivity fungování webových stránek nebo eliminace případného zneužití. Veškeré změny podmínek nákupu akreditací začínají platit v okamžiku jejich vyhlášení nebo sdělení účastníkovi.
 5. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 10. ledna 2020.

 

 

 

Kontaktní osoba:

Mateusz Grzechnik
+ 48 721 042 198


akredytacje@kinonagranicy.pl

 

 

Organizátoři

Spoluorganizátoři