PODMÍNKY PRODEJE

Podmínky nákupu akreditací a vstupenek na 22. filmovou přehlídku Kino na hranici

Prodej akreditací a vstupenek byl zahájen!


• Filmové projekce on-line se budou konat od 23. do 29. listopadu 2020 (celkem 50 filmových projekcí).
• Po zakoupení akreditace nebo vstupenky obdrží divák e-mail s podrobnými informacemi o účasti na filmových projekcích on-line.
• Pro zakoupení akreditace či vstupenky je nutné zaregistrovat se a přihlásit na uživatelský účet na internetových stránkách www.kinonagranicy.pl.
• Držitelé akreditace mohou zhlédnout libovolné množství filmů na festivalové on-line platformě, jestliže to kapacita umožní.
• Prodej potrvá až do vyprodání zásob.

Ceník akreditací a vstupenek

  • Akreditace na festival on-line: 239 CZK
  • Akreditace na festival on-line s festivalovým balíčkem (triko, taška, nákrčník-„komín“): 505 CZK
  • Akreditace na 10 filmů: 149 CZK
  • Jednotlivá vstupenka na filmovou projekci on-line: 30 CZK

Podmínky nákupu akreditací a vstupenek na 22. filmovou přehlídku Kino na hranici on-line

§ 1. Obecná ustanovení

1. Pořadateli a prodejci akreditací vstupenek jsou: Stowarzyszenie Kultura na Granicy se sídlem v ul. Szymanowskiego 5/9, 43-400 Cieszyn, KRS 0000315291, NIP 548 257 30 32, REGON: 241025170 Santander Bank Polska S.A., č. účtu: 09 1090 1782 0000 0001 3157 3880 a Sdružení přátel Těšínska, z.s. se sídlem v ul. Čapkova 13/12, 737 01 Český Těšín, č. účtu: 2601093985/2010 Fio banka, a.s, IBAN: CZ2720100000002601093985, SWIFT: FIOBCZPPXXX.

2. Před uzavřením smlouvy o zakoupení akreditace nebo vstupenky je kupující povinen seznámit se s Podmínkami nákupu akreditací a vstupenek na 22. filmovou přehlídku Kino na hranici on-line. Zakoupením akreditace nebo vstupenky kupující tyto podmínky automaticky akceptuje.

3. Kupující je povinen dodržovat ustanovení podmínek nákupu akreditací a vstupenek, přičemž se jedná o podmínky, o nichž hovoří článek 8 zákona o poskytování služeb elektronickou formou.

4. Tyto podmínky stanovují pravidla nákupu akreditací a vstupenek, platby za ně, přístupu k filmům v rámci festivalové platformy on-line a reklamací.

5. Kontakt s pořadateli prostřednictvím kontaktního formuláře je možný i bez založení osobního uživatelského účtu.

6. Účastníci jsou povinni respektovat zákaz přidávání nelegálního obsahu a zákaz využívání e-shopu nebo platformy způsobem, který by narušoval jejich fungování nebo zatěžoval pořadatele či jiné účastníky.

§ 2. Prodej akreditací a vstupenek na filmové projekce on-line

1. Akreditace a vstupenky lze zakoupit prostřednictvím internetových stránek filmové přehlídky Kino na hranici: www.kinonagranicy.pl/www.kinonahranici.cz

2. K zakoupení akreditace nebo vstupenky je potřeba, aby se kupující zaregistroval a přihlásil ke svému uživatelskému účtu na internetových stránkách www.kinonagranicy.pl. Zakoupená akreditace nebo vstupenka platí pouze pro daného registrovaného uživatele a není možné je předat či nechat přepsat na jiného uživatele.

3. Založení tohoto uživatelského účtu je zdarma.

4. Přihlašování na uživatelský účet probíhá prostřednictvím zadání uživatelského jména a hesla, které si účastník zvolil během registrace.

5. Uživatelský účet skýtá účastníkům možnost:

1. kontaktovat pořadatele,
2. objednat si akreditaci nebo vstupenku,
3. získat přístup k programu festivalu,
4. uložit a měnit osobní údaje účastníka.

6. Během objednávání akreditace nebo vstupenky má účastník až do okamžiku, než objednávku potvrdí, možnost upravit zadané údaje a typ akreditace nebo vstupenky. Jako návod mu poslouží průběžně zobrazovaná sdělení a informace dostupné na internetových stránkách festivalu.

7. K uzavření kupní smlouvy mezi pořadatelem a účastníkem dochází v okamžiku, kdy pořadatel obdrží a začne vyřizovat účastníkovu objednávku.

8. Kupující si může vybrat jednu z forem platby, které pořadatel nabízí a které budou podrobně specifikovány v popisu dané akce na webových stránkách. Konkrétně může pořadatel nabídnout jednu nebo několik z následujících forem platby:

  1. prostřednictvím platební brány PayU,
  2. tradičním nebo elektronickým bankovním převodem přímo na účet pořadatele – Stowarzyszenie Kultura na Granicy, ul. Szymanowskiego 5/9, 43-400 Cieszyn, Santander Bank Polska S.A., č. účtu: 09 1090 1782 0000 0001 3157 3880 // Sdružení přátel Těšínska, z.s. se sídlem v ul. Čapkova 13/12, 737 01 Český Těšín, č. účtu: 2601093985/2010 Fio banka, a.s, IBAN: CZ2720100000002601093985, SWIFT: FIOBCZPPXXX

9. Při platbě v případě platby tradičním nebo elektronickým bankovním převodem přímo pořadateli je nutno do názvu platby zadat „JMÉNO_PŘÍJMENÍ_TYP AKREDITACE (plná/10)_E-MAIL“ kupujícího. Pokud výše uvedené údaje nebudou do názvu platby zadány, pořadatel se pokusí zjistit si je a kupujícího bude kontaktovat. Pokud by se údaje k příslušné platbě pořadateli zjistit nepodařilo, pořadatel vrátí přijatou částku na bankovní účet, z něhož přišla, a objednávku anuluje.

10. Okamžikem realizace platby je:

a/ v případě platby prostřednictvím systému PayU je to okamžik, kdy poskytovatel této služby uzná, že platba ve prospěch pořadatele byla přijata,
b/ v případě platby tradičním nebo elektronickým bankovním převodem přímo pořadateli je to okamžik, kdy uhrazená částka přijde na bankovní účet pořadatele.

11. Ceny uvedené v e-shopu jsou v polských zlotých a českých korunách a jedná se o ceny brutto.

12. K zakoupení akreditace nebo vstupenky je potřeba, aby se kupující zaregistroval a přihlásil ke svému uživatelskému účtu na internetových stránkách www.kinonagranicy.pl. Zakoupená akreditace nebo vstupenka platí pouze pro daného registrovaného uživatele a není možné je předat či nechat přepsat na jiného uživatele.

13. Držitelé akreditace mohou zhlédnout libovolné množství filmů na festivalové on-line platformě, jestliže to kapacita umožní.

14. Prodej akreditací on-line bude zahájen 2. listopadu 2020, jejich počet je omezen a prodej potrvá až do vyprodání zásob.

15. Prodej vstupenek na jednotlivé filmové projekce on-line bude zahájen 9. listopadu 2020, jejich počet je omezen a prodej potrvá až do vyprodání zásob.

16. Dostupnost jednotlivých filmů může být omezena konkrétním časem filmové projekce a počtem míst.

17. Pořadatelé si vyhrazují možnost v libovolném okamžiku prodej vstupenek bez udání důvodu ukončit.

18. Vstupenky nebo akreditaci nelze vrátit.

19. Filmy promítané on-line lze sledovat pouze z území Polska a České republiky (s výjimkou filmu Služobníci / Słudzy, který lze zhlédnout pouze z Polska).

20. Ke sledování filmů je potřeba, abyste měli počítač s přístupem k internetu a splňující následující technické požadavky:

a)      internetový prohlížeč: Chrome, Safari od verze 13, Firefox, Microsoft Edge;

b)      filmy jsou streamovány v HD kvalitě od 540p až po 1080p podle rychlosti připojení;

c)       požadovaná minimální rychlost připojení je 2 Mbps, avšak doporučujeme mít připojení s rychlostí alespoň 10 Mbps;

d)      filmy můžete zhlédnout také na vašem televizoru, a to prostřednictvím nástroje Chromecast;

e)      kvalita promítaného filmu může záviset na technických parametrech internetového připojení a technických parametrech zařízení, jehož prostřednictvím budete mít k festivalovým filmům přístup;

f)       divák může sledování filmu přerušit, přetočit a také sledování zahájit až s půlhodinovým zpožděním;

g)      filmy budou opatřeny titulky (polské filmy českými, české a slovenské filmy pak polskými).

21. Technické problémy je možno hlásit pořadatelům na e-mailovou adresu akredytacje@kinonagranicy.pl nebo prostřednictvím Messengeru na facebookový profil Kino na Granicy/Kino na hranici.

22. Pořadatelé nenesou zodpovědnost za omezený přístup k filmovým projekcím, bude-li toto omezení způsobeno okolnostmi, na něž pořadatelé nemají vliv, nebo technickými problémy a nedostatky souvisejícími s internetovým připojením či technikou, jež kupující využívá.

23. Obsah umístěný na platformě VOD filmové přehlídky Kino na hranici je chráněn autorskými právy, jimiž disponují buďto přímo pořadatelé, nebo jiný subjekt, od něhož pořadatelé obdrželi licenci požadovanou zákonem. Je tedy zakázáno tento obsah stahovat, sdílet, kopírovat, reprodukovat, přenášet, zveřejňovat, upravovat, zapůjčovat, pronajímat, prodávat a distribuovat, ani s pomocí tohoto obsahu vytvářet další díla nebo jej jakkoli jinak využívat v rozporu s podmínkami nákupu akreditací a vstupenek či v rozporu se zákonem.

 

§ 3. Právo na odstoupení od smlouvy

Kupujícímu nepřísluší právo odstoupit od zakoupení akreditace on-line na základě smlouvy, jež se týká poskytování služeb souvisejících s kulturními událostmi, jestliže v této smlouvě není uveden den nebo období poskytování této služby.

 

§ 4. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré reklamace týkající se zakoupení akreditace nebo vstupenky a fungování festivalové platformy či přístupu k jednotlivým filmům mohou účastníci podávat písemně, a to formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu pořadatele, popřípadě elektronicky na e-mailovou adresu akredytacje@kinonagranicy.pl Reklamace musí obsahovat jméno, příjmení, korespondenční a e-mailovou adresu účastníka. Reklamace budou vyřízeny do 30 dní ode dne, kdy pořadatel danou reklamaci obdrží.

2. Ke kupní smlouvě na akreditace nebo vstupenky, uzavřené mezi pořadatelem a účastníkem, se vztahují ustanovení podmínek nákupu akreditací a vstupenek ve verzi platné v den uzavření této smlouvy.

3. V záležitostech, které nejsou ošetřeny podmínkami nákupu akreditací a vstupenek, budou uplatňovány aktuálně závazné polské právní předpisy, zejména Zákon o poskytování služeb elektronickou formou, Zákon o právech spotřebitele a Občanský zákoník.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek nákupu akreditací a vstupenek. Veškeré změny těchto podmínek nabývají platnosti v okamžiku jejich zveřejnění na internetových stránkách pořadatele nebo na jeho profilech na sociálních sítích.

5. Informujeme vás, že existuje možnost využít mimosoudní cestu vyřešení reklamací a vymáhání nároků. Využít tyto cesty je možné dobrovolně a pouze v případě, že s tím souhlasí obě strany. Spotřebitel se může:

1. obrátit s žádostí o zahájení řízení ve věci mimosoudního vyrovnání spotřebitelských sporů týkajících se kupní smlouvy na Obchodní inspekci Polské republiky, nebo
2. předložit návrh na projednání sporu u příslušného vojvodského inspektorátu Obchodní inspekce.

6. Kontaktovat pořadatele je možno:

  1. korespondenčně na adresu pořadatele;
  2. prostřednictvím e-mailové adresy: akredytacje@kinonagranicy.pl;
  3. prostřednictvím [_např. messengeru na Facebooku_]

7. Správce osobních údajů získaných v souvislosti s prodejem akreditací a vstupenek je sdružení Stowarzyszenie Kultura na Granicy. Osobní údaje budou zpracovány pouze v rozsahu nezbytně nutném k realizaci prodeje akreditací či vstupenek a jejich kontroly během festivalu. Podrobné podmínky zpracování osobních údajů stanovují zásady ochrany osobních údajů.

Organizátoři

Spoluorganizátoři

Sponzoři

Hlavní partneři