Česko-polské rozhovory NA HRANICI

Česko-polské rozhovory NA HRANICI (online projekt)

 

Česko-polské rozhovory na hranici pozvolna končí

Bylo to polské i české, vtipné i vážné, ale také inspirativní. O literatuře i filmu, ale též o cestování, hudbě, dějinách a sportu – očima hostů z obou stran hranice. Projekt Česko-polské rozhovory na hranici, organizovaný sdružením Kultura na Granicy, pozvolna končí.

V rámci tohoto projektu jsme od července realizovali dvanáct krátkých neformálních česko-polských rozhovorů – nešlo tedy o žádné závažné diskuse – v on-line prostoru, které vedla trojice moderátorů: Andrzej S. Jagodziński, Łukasz Grzesiczak a Anna Maślanka. V každém díle tohoto cyklu vystoupil jeden host z České republiky a jeden z Polska. Rozhovory byly opatřeny polskými a českými titulky a následně zveřejněny na Facebooku a YouTube.

Hvězdy české a polské literatury

Rozhovorů vzniklých v rámci projektu se zúčastnili literární hvězdy z obou stran hranice. Spisovatelky Petra Soukupová a Zośka Papużanka nám prozradily, proč je hlavním tématem jejich knih rodina, ale také co cítí během svého psaní. Ivana Myšková a Weronika Gogola se s námi podělily o svou zkušenost mladých autorek ve světě literatury, jemuž v určitém ohledu stále ještě výrazně dominují muži.

V literárně-hudebním rozhovoru nám Jáchym Topol a Paweł Sołtys vyprávěli, v čem se podle nich liší psaní prózy a písňových textů (a český host nám dokonce – – zazpíval, a to písničku s vlastním textem inspirovaným koronavirovou pandemií). Nechyběla však ani kontroverzní témata z oboru historie. Kateřina Tučková a Paweł Huelle hovořili o zmizelých sousedech – tedy o odsunutých Němcích, kteří se objevují v tvorbě obou z nich.

Film a nakladatelské odvětví zevnitř

V projektu spjatém s letošním ročníkem Kina na hranici samozřejmě nemohla chybět ani tematika filmu. Svět kinematografie v našem projektu reprezentovala vynikající česko-polská dvojice režisérů – Agnieszka Holland a Petr Zelenka. Hovořili mimo jiné o nejnovějších filmech z Polska a České republiky a o možnostech, které tvůrcům skýtá formát seriálu.

K literatuře, tentokrát ovšem poněkud přízemněji – z hlediska vydavatelského trhu, jsme se vrátili v rozhovorech s odborníky i zástupci aktivních nakladatelských subjektů. O tom, co a proč se překládá a vydává na obou stranách hranice, nám vyprávěly česká překladatelka z polštiny Lucie Zakopalová a také polská překladatelka z češtiny a zároveň vedoucí nakladatelství Książkowe Klimaty Olga Czernikow. O fenoménu polské literární reportáže a postavení literatury non-fiction v České a Slovenské republice pak hovořili Mariusz Szczygieł a vedoucí nakladatelství Absynt Juraj Koudela. O dopadech pandemie covidu na vydavatelský trh promluvili zástupci dvou jiných nakladatelství zaměřených na vysokou literaturu – polského nakladatelství Czarne (Monika Sznajderman) a českých Větrných mlýnů (Petr Minařík).

Cestování, cyklistika a svět po pandemii

Témata rozhovorů tedy kroužila především kolem literatury a filmu, ovšem zdaleka to nebylo všechno. Čerstvý vánek do našeho projektu přineslo pozvání dvou populárních mladých cestovatelů – Ladislava Zibury a Bartka Szara z blogu Paragon z podróży (Účtenka z cest), kteří nám povyprávěli o putování po Polsku a České republice autostopem. Naopak básník Jakub Kornhauser a překladatel a básník Ondřej Buddeus si povídali o souvislostech literatury a – – cyklistiky.

Nechyběla pochopitelně ani aktuální témata. Spolu s Krzysztofem Czyżewským a Martinem M. Šimečkou jsme se bavili o tom, jak bude vypadat svět po pandemii, se Sergiuszem Najarem a Miroslavem Vlasákem zase o uzavření česko-polských hranic a o tom, co z Prahy a Varšavy není vidět.

Pro účastníky a (jak věříme!) i posluchače tedy Česko-polské rozhovory na hranici byly nádhernou příležitostí k tomu, aby se setkali na česko-polských hranicích. A to přesto, že šlo o setkání pouze virtuální a hranice to byla jenom symbolická.

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Národního centra kultury (Narodowe Centrum Kultury) v rámci programu Kultura na síti (Kultura w sieci). Jeho organizátorem bylo sdružení Kultura na hranici (Stowarzyszenie Kultura na Granicy) z polského Těšína a jeho partnery Městská knihovna v Těšíně (Biblioteka Miejska w Cieszynie), Centrum pro kulturu a společnost z Brna, Polský institut (Instytut Polski) v Praze a České centrum ve Varšavě. Projekt se konal pod záštitou polského Svazu autorů a scénických skladatelů ZAiKS.

___

(22.7.2020) Začínáme projekt česko-polských rozhovorů, který umožní milovníkům kultury a dobré literatury být v kontaktu s jejich oblíbenými spisovateli či umělci z jiných oborů. Cyklus sestává z dvanácti online setkání vedených třemi moderátory a nabídne vysoce kultivovanou zábavu, ale nejen to. Bořením vzájemných předsudků a stereotypů mezi Čechy a Poláky zároveň získává mimořádný osvětový potenciál. Je určen zájemcům o různé aspekty české a polské kultury, především o literaturu, ale i film a hudbu. Najdete na Facebook i YouTube

Moderátory setkání budou Anna Maślanka, Andrzej Jagodziński a Łukasz Grzesiczak. Každý z moderátorů povede rozhovor s česko-polskou dvojicí autorů.

 

Hosty Anny Maślanka budou Petra Soukupová a Zośka Papużanka, Ladislav Zibura a Bartek Szaro, Paweł Sołtys a Jáchym Topol, Ivana Myšková a Weronika Gogola.

Andrzej Jagodziński si pohovoří s Martinem M. Šimečkou, Krzysztofem Czyżewským, Antoninou Krzysztoń a Dorotou Bárovou, Monikou Sznajderman a Petrem Minaříkem, Kateřinou Tučkovou a Pawłem Huellem.

Łukasz Grzesiczak vyzpovídá Petra Zelenku a Agnieszku Holland, Lucie Zakopalovou a Olgu Czernikow, Miloša Doležala.

 

Projekt je financován z prostředků Národního centra kultury v rámci programu Kultura na síti. Organizátorem projektu je těšínské sdružení Kultura na hranici, které jej realizuje společně s partnery – ze Sdrůžením Autoru ZAiKS, Městskou knihovnou v Těšíně, brněnským spolkem Centrum pro kulturu a společnost, Polským institutem v Praze a Českým centrem ve Varšavě.

Již brzy vám přineseme podrobný program!

 

 

 

Organizátoři

Spoluorganizátoři

Spolufinancování

Sponzoři