Česko-polské rozhovory NA HRANICI

Česko-polské rozhovory NA HRANICI (online projekt)

Začínáme projekt česko-polských rozhovorů, který umožní milovníkům kultury a dobré literatury být v kontaktu s jejich oblíbenými spisovateli či umělci z jiných oborů. Cyklus sestává z dvanácti online setkání vedených třemi moderátory a nabídne vysoce kultivovanou zábavu, ale nejen to. Bořením vzájemných předsudků a stereotypů mezi Čechy a Poláky zároveň získává mimořádný osvětový potenciál. Je určen zájemcům o různé aspekty české a polské kultury, především o literaturu, ale i film a hudbu. Najdete na Facebook i YouTube

Moderátory setkání budou Anna Maślanka, Andrzej Jagodziński a Łukasz Grzesiczak. Každý z moderátorů povede rozhovor s česko-polskou dvojicí autorů.

 

Hosty Anny Maślanka budou Petra Soukupová a Zośka Papużanka, Ladislav Zibura a Bartek Szaro, Paweł Sołtys a Jáchym Topol, Ivana Myšková a Weronika Gogola.

Andrzej Jagodziński si pohovoří s Martinem M. Šimečkou, Krzysztofem Czyżewským, Antoninou Krzysztoń a Dorotou Bárovou, Monikou Sznajderman a Petrem Minaříkem, Kateřinou Tučkovou a Pawłem Huellem.

Łukasz Grzesiczak vyzpovídá Petra Zelenku a Agnieszku Holland, Lucie Zakopalovou a Olgu Czernikow, Miloša Doležala.

 

Projekt je financován z prostředků Národního centra kultury v rámci programu Kultura na síti. Organizátorem projektu je těšínské sdružení Kultura na hranici, které jej realizuje společně s partnery – ze Sdrůžením Autoru ZAiKS, Městskou knihovnou v Těšíně, brněnským spolkem Centrum pro kulturu a společnost, Polským institutem v Praze a Českým centrem ve Varšavě.

Již brzy vám přineseme podrobný program!

 

 

 

Organizátoři

Spoluorganizátoři